Privacy Policy

Chính sách quyền riêng tư của ApksVip

1. Giới thiệu

Links.ApksVip.com là một website cung cấp dịch vụ rút gọn link kiếm tiền. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng, vì vậy chúng tôi đã tạo ra Chính sách quyền riêng tư này để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ bạn:

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa và hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là không thể bị xâm phạm, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn an toàn.

7. Tuân thủ pháp luật

Chính sách quyền riêng tư này tuân theo luật pháp Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]